Passion och kunskap kombineras med etiska värden och ansvar


På Escamar Seafood Oy kombineras passion och kunskap med produktsäkerhet, etiska värden och ansvar. Det är värden som vi respekterar. När vi arbetar i enlighet med våra värden kan vi garantera färska råvaror och slutprodukter av hög kvalitet som framställts på ett hållbart sätt.

Kvalitetskontroll och spårbarhet


  • Ledningssystemet för livsmedelssäkerhet vid Escamar Seafood Oy:s produktionsanläggning i Kuopio har certifierats enligt FSSC 22000. Certifikatet berättar om vårt kontinuerliga utvecklingsprogram för att öka transparensen i livsmedelssäkerheten och hela leveranskedjan och för att förbättra våra tjänster.
  • Escamar Seafood Oy väljer i första hand fiskar och fångstmetoder som är grönlistade av WWF och strävar efter att undvika använda utrotningshotade fiskbestånd och rödlistade fiskar.
  • Vi övervakar produkternas säkerhet och kvalitet noggrant med hjälp av våra kontrollpunkter.
  • Produkternas kylkedja har säkerställts och följs regelbundet upp under hela leveranskedjan, från att fisken fångas till att den hamnar hos kunden. Vårt nära logistiksamarbete med centralaffärer garanterar pålitliga och snabba leveranser till hela landet.
  • Våra produkter kan spåras på batchnivå, varvid produkternas råvaror kan spåras ända ner till fiskaren eller den första batchen i odlingsanläggningen.
  • Allt material som används i vår produktion, inklusive förpackningsmaterial, är certifierat för livsmedelbruk. Vi använder endast godkända leverantörer som genomgått en leverantörsbedömning.

Miljö


För oss som livsmedelsföretag är en verksamhet i enlighet med principen om hållbar utveckling en viktig del av vår företagskultur och våra värden. Det innebär sparsam användning av naturtillgångar och minimering av miljöbelastning.

Vi strävar efter att minska vår del av miljöbelastningen bl.a. genom att förbättra sorteringen av avfall och minska uppkomsten av blandavfall. Vi förbättrar våra konsumentprodukter bl.a. genom förpackningsval: från och med 2019 förpackar vi produkterna i moderna, miljövänliga transportlådor av kartong och optimerar storleken på produktförpackningarna så att vi kan minimera förpackningsavfallet.

Escamar Seafood Oy har också förbundit sig att minska mängden klimatpåverkande utsläpp: vi arbetar aktivt för att minska utsläppen från vår produktionsanläggning i Kuopio genom att effektivera energiförbrukningen.