Passion och kunskap kombineras med etiska värden och ansvar


På Escamar Seafood Oy kombineras passion och kunskap med produktsäkerhet, etiska värden och ansvar. Det är värden som vi respekterar. När vi arbetar i enlighet med våra värden kan vi garantera färska råvaror och slutprodukter av hög kvalitet som framställts på ett hållbart sätt.

Kvalitetskontroll och spårbarhet


Escamar Seafood Oy har ett antal certifieringar som visar att verksamheten styrs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Intyg och certifikat

  • Ledningssystemet för livsmedelssäkerhet vid Escamar Seafood Oy:s produktionsanläggning i Kuopio har certifierats enligt FSSC 22000. Certifikatet berättar om vårt kontinuerliga utvecklingsprogram för att öka transparensen i livsmedelssäkerheten och hela leveranskedjan och för att förbättra våra tjänster.
  • Escamar Seafood Oy har tilldelats certifieringar från MSC (Marine Stewardship Council) och ASC (Aquaculture Stewardship Council). MSC-certifiering säkerställer att råvaran skördas på ett miljömässigt hållbart sätt och att fisket inte äventyrar fiskbeståndet. Således finns det tillräckligt med fisk kvar i havet, livsmiljöerna respekteras och försörjningen för dem som är beroende av fiske skyddas. ASC-certifiering garanterar att fisk har odlats på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Produkter som hanteras under certifikaten kan också spåras. Du kan läsa mer om standarderna här: MSC (på svenska) och ASC (på engelska).

Annat

  • Vi övervakar produkternas säkerhet och kvalitet noggrant med hjälp av våra kontrollpunkter.
  • Produkternas kylkedja har säkerställts och följs regelbundet upp under hela leveranskedjan, från att fisken fångas till att den hamnar hos kunden. Vårt nära logistiksamarbete med centralaffärer garanterar pålitliga och snabba leveranser till hela landet.
  • Allt material som används i vår produktion, inklusive förpackningsmaterial, är certifierat för livsmedelbruk. Vi använder endast godkända leverantörer som genomgått en leverantörsbedömning.

Miljö


För oss som livsmedelsföretag är en verksamhet i enlighet med principen om hållbar utveckling en viktig del av vår företagskultur och våra värden. Det innebär sparsam användning av naturtillgångar och minimering av miljöbelastning.

Vi strävar efter att minska vår del av miljöbelastningen bl.a. genom att förbättra sorteringen av avfall och minska uppkomsten av blandavfall. Vi förbättrar våra konsumentprodukter bl.a. genom förpackningsval: från och med 2019 förpackar vi produkterna i moderna, miljövänliga transportlådor av kartong och optimerar storleken på produktförpackningarna så att vi kan minimera förpackningsavfallet.

Escamar Seafood Oy har också förbundit sig att minska mängden klimatpåverkande utsläpp: vi arbetar aktivt för att minska utsläppen från vår produktionsanläggning i Kuopio genom att effektivera energiförbrukningen.