Escamar Seafood Oy Tietosuojaseloste


EU:n asetuksen 2016/679 (EU:n Tietosuoja-asetus) ja Suomen Tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste


1 Rekisterinpitäjä


Nimi (Y-tunnus)
Escamar Seafood Oy (2834152-8)


Osoite
Mastotie 7, FI-70460 Kuopio


Muut yhteystiedot
Escamar Seafood Oy
puh: +358 10 406 6512


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Nimi
Pia Antosalo


Osoite
Mastotie 7, 70460 Kuopio


Muut yhteystiedot
pia.antosalo@escamar.fi


3 Rekisteri


Escamar-kuluttaja-asiakkaiden henkilörekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • palveluiden tuottaminen
 • asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • markkinointi
 • tiedotteiden lähettäminen
 • palautteiden vastaanottaminen

5 Rekisterin tietosisältö


Tämä tietosuojaseloste kattaa seuraavien sivujen ja palveluiden kautta kerättävien tietojen muodostaman henkilörekisterin:

Järjestelmästä riippuen rekisteri voi sisältää:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • palautteet (palautejärjestelmä)
 • kilpailuihin liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille IT- ja markkinointipalveluiden tuottamisen osana. Tietoja luovutettaessa Escamar varmistaa kolmannen osapuolen soveltuvuuden henkilötietojen käsittelijäksi ja varmistaa sopimuksellisesti, että tietoja käytetään ja säilytetään tietoturvallisesti ja Escamarin tietoturvavaatimusten mukaisesti.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimilla tavoilla.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja käsitellään pääasiassa EU:n sisällä, mutta niitä voidaan luovuttaa käsiteltäväksi tiettyjen palveluiden tuottamisen osalta myös EU:n ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, niin niitä siirretään vain maahan, jossa Euroopan Komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä ja vain niille kumppaneille, joiden kanssa tietosuojan ja tietoturvan taso taataan sopimuksellisesti. Lisäksi edellä mainitut tietoturvavaatimukset kohdistuvat myös näihin kumppaneihin.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin suojaus varmistetaan erinäisillä hallinnollisilla ja teknisillä tietoturvakontrolleilla. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja pääsy rajataan vain vaadittaville henkilöille käyttövaltuushallinnan prosessien avulla. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittaessa ja niiden käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.

Henkilötietoja säilytetään vain niiden käyttötarpeen vaatiman ajan ja poistetaan tämän ajan umpeuduttua.


10 Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja saada itselleen rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterissä olevan tiedon käyttäminen markkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi itse tehdä tämän seuraamalla markkinointiviestien yhteydessä mainittuja ohjeita tai ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kohdassa kaksi mainittuun osoitteeseen pia.antosalo@escamar.fi