Intohimo ja osaaminen yhdistyvät eettisyyteen ja vastuullisuuteen


Escamar Seafood Oy:n toiminnassa intohimo ja osaaminen yhdistyvät tuoteturvallisuuteen, eettisyyteen ja vastuullisuuteen: arvoihin, joita me kunnioitamme. Kun toimimme arvojemme mukaisesti, voimme taata kestävällä tavalla tuotetut tuoreet ja laadukkaat raaka-aineet ja lopputuotteet.

Laadunvalvonta ja jäljitettävyys


Escamar Seafood Oy:lla on useita sertifikaatteja, jotka osoittavat, että liiketoimintaa hoidetaan vastuullisesti ja kestävällä tavalla.

Sertifikaatit ja todistukset

  • Escamar Seafood Oy:n Kuopion tuotantolaitokselle on myönnetty elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä FSSC 22000 –sertifikaatti. Se kertoo jatkuvasta kehitysohjelmasta elintarviketurvallisuuden ja koko toimintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sertifikaatin ajantasaisen voimassaolon voi tarkistaa FSSC-sivustolta. 
  • Escamar Seafood Oy:lle on myönnetty MSC (Marine Stewardship Council) ja ASC (Aquaculture Stewardship Council) -sertifikaatit. MSC-sertifiointi takaa, että käytetty raaka-aine on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla eikä kalastus vaaranna kalakantoja. Mereen jätetään siis tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan. ASC-sertifiointi takaa, että kalatuotteet on viljelty sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti vastuullisella tavalla. Molempien sertifikaattien puitteissa käsitellyt tuotteet ovat myös jäljitettävissä. Voit lukea lisää standardeista täältä: MSC (suomeksi) ja ASC (englanniksi).

Muuta

  • Valvomme tuotteiden turvallisuutta ja laatua tarkasti määrittelemiemme valvontapisteiden avulla.
  • Tuotteiden kylmäketju on varmistettu, ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti koko toimitusketjun ajan aina kalan pyynnistä asiakkaalle saakka. Tiivis logistiikkayhteistyö keskusliikkeiden kanssa takaa luotettavat ja nopeat toimitukset koko valtakunnan alueella.
  • Kaikilla tuotannossamme käytettävillä materiaaleilla, mukaan lukien pakkausmateriaaleilla, on elintarvikekelpoisuustodistukset. Käytämme ainoastaan toimittaja-arvioinnin läpikäyneitä hyväksyttyjä toimittajia.

Ympäristö


Elintarvikealan yrityksenä kestävän kehityksen mukainen toiminta on keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme. Tämä tarkoittaa luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja ympäristörasitusten minimointia.

Pyrimme osaltamme vähentämään ympäristön kuormitusta mm. tehostamalla jätteiden lajittelua ja vähentämällä syntyvän sekajätteen määrää. Kuluttajatuotteisiin tehostamistoimemme ulottuvat mm. pakkausvalintojen kautta: pakkaamme 2019 alkaen tuotteitamme nykyaikaisiin ympäristöystävällisiin kartonkikuljetuslaatikoihin ja optimoimme tuotepakkausten kokoja niin, että pystymme minimoimaan pakkauksista syntyvän jätteen määrän.

Escamar Seafood Oy on sitoutunut myös vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä: työskentelemme aktiivisesti Kuopion tuotantolaitoksen toiminnasta syntyvien päästöjen vähentämiseksi energiankäytön tehostamisen avulla.